taiwan ale brewery

台灣艾爾饕客限定精釀啤酒》Taiwan Ale Brewery | 料理搭配啤酒首選

台灣艾爾饕客限定精釀啤酒》Taiwan Ale Brewery  |  料理搭配啤酒首選
台灣艾爾啤酒力推三種不同精釀啤酒搭配台灣料理, 系列稱為 “饕客限定精釀啤酒" , 三位大叔的酒標更是有趣, 三種精釀啤酒分別可搭配- 鹹酥雞, 燒肉和海鮮. 圖片中的禮盒只能電洽購買, 單瓶則是在固定通路可買到. Taiwan Ale Brewery recently promoted Foodie Craft Beer series. There are total three differe...